Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Các loại câu hỏi thường gặp (p.2)
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CÁCH LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

Bài 30: Các dạng câu hỏi thường gặp (2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 8

BẢNG ĐÁP ÁN BTTL - READING

11.A

12.C

13.B

14.D

15.C

16.D

17.D

18.B

Chưa có thông báo nào