Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lời cảm ơn, xin lỗi
  • Lời chúc mừng, động viên
  • Lời khen, Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Bài 7: Cảm ơn, xin lỗi, động viên, chúc mừng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào