Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Số tay Toán học 1
  • Sổ tay Toán học 2
  • Số tay Toán học 3
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 1
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 2
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 3
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG

Bài 1. Một số hình phẳng trong thực tiễn (P1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 635

Chưa có thông báo nào