Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Số tay Toán học 1
  • Sổ tay Toán học 2
  • Số tay Toán học 3
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 1
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 2
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 3
  • Rèn kĩ năng - Luyện phương pháp 4
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG

Bài 1. Một số hình phẳng trong thực tiễn (P1)

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 688

Chưa có thông báo nào