Ôn tập và kiểm tra Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Vận dụng (Bài 1)
  • Vận dụng (Bài 2)
  • Vận dụng (Bài 3)
Bài 2. Xác suất thực nghiệm - Theo định hướng của bộ Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo (P2) sẽ được mở vào ngày 12/06/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 2. Xác suất thực nghiệm - Theo định hướng của bộ Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo (P2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 135

Chưa có thông báo nào