Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Số tay toán học
  • Rèn kỹ năng- luyện phương pháp (1)
  • Rèn kỹ năng- luyện phương pháp (2)
  • Rèn kỹ năng- luyện phương pháp (3)
  • Vận dụng (1)
  • Vận dụng (2)
  • Vận dụng (3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1. Thu thập - phân loại - biểu diễn dữ liệu - Theo định hướng của bộ Kết Nối Tri Thức

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 280

Chưa có thông báo nào