Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Sổ tay Toán học
  • Sổ tay Toán học (Ví dụ 1)
  • Sổ tay Toán học (Ví dụ 2)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 1)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 2)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 3)
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG

Bài 2. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (P1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 381

Chưa có thông báo nào