Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1, 2, 3, 4, 5 - Trắc nghiệm
  • Câu 6, 7, 8, 9, 10 - Trắc nghiệm
  • Câu 1 - Tự luận
  • Câu 2 - Tự luận
  • Câu 3 - Tự luận
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chữa đề kiểm tra cuối học kì 1 (đề 03) (P1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 96

Chưa có thông báo nào