Ôn tập và kiểm tra Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Trắc nghiệm
  • Câu 9, 10 - Trắc nghiệm
  • Câu 1.1 - Tự luận
  • Câu 1.2 - Tự luận
  • Câu 2 - Tự luận
  • Câu 3 - Tự luận
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

SỐ TỰ NHIÊN - TÍNH CHẤT CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Chữa đề kiểm tra giữa học kì 1 (đề 01)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 102

Chưa có thông báo nào