Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Sổ tay toán học
  • Rèn luyện kỹ năng - luyện phương pháp (phần 1)
  • Rèn luyện kỹ năng - luyện phương pháp (phần 2)
  • Vận dụng (phần 1)
  • Vận dụng (phần 2)
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 2. Một số yếu tố xác suất - Theo định hướng của bộ Cánh diều

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 218

Chưa có thông báo nào