Ôn tập và kiểm tra Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Sổ tay Toán học
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 1)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 2)
  • Vận dụng (Bài 1)
  • Vận dụng (Bài 2)
  • Vận dụng (Bài 3)
Bài 1. Một số yếu tố thống kê - Theo định hướng của bộ Cánh diều sẽ được mở vào ngày 02/06/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1. Một số yếu tố thống kê - Theo định hướng của bộ Cánh diều

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 222

Chưa có thông báo nào