Topclass iLearn Toán 6 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Sổ tay toán học
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 1)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 2, Bài 3)
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG

Bài 3. Hình có trục đối xứng - Hình có tâm đối xứng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 476

Chưa có thông báo nào