Ôn tập và kiểm tra Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Sổ tay toán học
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 1)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 2, Bài 3)
  • Vận dụng
Bài 3. Hình có trục đối xứng - Hình có tâm đối xứng sẽ được mở vào ngày 31/05/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG

Bài 3. Hình có trục đối xứng - Hình có tâm đối xứng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 244

Chưa có thông báo nào