Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Sổ tay Toán học
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 1)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 2)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 3)
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 2. Xác suất thực nghiệm - Theo định hướng của bộ Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng Tạo (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 237

Chưa có thông báo nào