Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Vận dụng (Bài 1)
  • Vận dụng (Bài 2)
  • Vận dụng (Bài 3)
  • Vận dụng (Bài 4)
  • Vận dụng (Bài 5a)
  • Vận dụng (Bài 5b)
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN – TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG

Bài 2. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn (P2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 464

Chưa có thông báo nào