Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Trắc nghiệm (Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5)
  • Trắc nghiệm (Câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10)
  • Tự luận (Câu 1)
  • Tự luận (Câu 2)
  • Tự luận (Câu 3)
  • Tự luận (Câu 4)
Nhấn để bật tiếng
X

NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Chữa đề kiểm tra giữa học kì 2 (đề 02)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 140

Chưa có thông báo nào