Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Số tay toán học
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 1)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 2)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 3)
Nhấn để bật tiếng
X

SỐ THẬP PHÂN

Bài 2. Tính toán với số thập phân (P1)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 306

Chưa có thông báo nào