Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 4)
  • Rèn kỹ năng - Luyện phương pháp (Bài 5)
  • Vận dụng (Bài 1)
  • Vận dụng (Bài 2)
  • Vận dụng (Bài 3a)
  • Vận dụng (Bài 3b)
  • Vận dụng (Bài 4)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PHÂN SỐ

Bài 2. Các phép toán với phân số (P2)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 393

Chưa có thông báo nào