Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Vận dụng (Bài 1)
  • Vận dụng (Bài 2)
  • Vận dụng (Bài 3)
  • Vận dụng (Bài 3)
  • Vận dụng (Bài 4)
Nhấn để bật tiếng
X

SỐ THẬP PHÂN

Bài 4. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (P2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 266

Chưa có thông báo nào