Topclass iLearn Toán 6 (Ôn tập & Kiểm tra)

  Mục lục bài giảng
  • Trắc nghiệm (Câu 1 - Câu 6)
  • Trắc nghiệm (Câu 7 - Câu 12)
  • Tự luận (Câu 1, Câu 2)
  • Tự luận (Câu 3)
  • Tự luận (Câu 4)
  • Tự luận (Câu 5)
Nhấn để bật tiếng
X

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chữa đề kiểm tra cuối học kì 1 (đề 01)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 138

Chưa có thông báo nào