Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1, 2, 3, 4, 5 - Trắc nghiệm
  • Câu 6, 7, 8, 9, 10 - Trắc nghiệm
  • Câu 1 - Tự luận
  • Câu 2 - Tự luận
  • Câu 3 - Tự luận
  • Câu 4 - Tự luận
Nhấn để bật tiếng
X

NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Chữa đề kiểm tra giữa học kì 2 (đề 01)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 166

Chưa có thông báo nào