Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • 1. Danh từ
    • 2. Đại từ
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 1. Danh từ & Đại từ

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 27.412

Tóm tắt nội dung: Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Danh từ & Đại từ

Chưa có thông báo nào