Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • Danh từ + cụm động từ
    • Danh từ + cụm tính từ
    • Danh từ + cụm danh từ
    • Danh từ + cụm trạng từ
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 4. Cụm danh từ (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.929

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Cụm danh từ + cụm từ bổ sung

Chưa có thông báo nào