Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - Sự hòa hợp Chủ - Vị
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 13. Sự phù hợp giữa chủ ngữ & động từ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.584

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Sự hòa hợp Chủ ngữ - Động từ

Chưa có thông báo nào