Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • Phân biệt tính từ và trạng từ
    • Phân biệt tính từ -ing và tính từ -ed
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 14. Tính từ & Trạng từ

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.720

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Tính từ, trạng từ và phân biệt tính từ -ing và tính từ -ed

Chưa có thông báo nào