Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day
    • So sánh trong Tiếng Việt
    • So sánh 2 đối tượng A - B
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 16. Các dạng câu so sánh cơ bản (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.534

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Dạng câu so sánh hai đối tượng A-B

Chưa có thông báo nào