Học Tiếng Anh từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • I. Words of the day
  • II. Grammar of the day - Các liên kết nội bộ mệnh đề
    • 1. Liên kết các bộ phận cùng chức năng ngữ pháp
    • 2. Liên kết khác chức năng
Nhấn để bật tiếng
X

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 18. Các phép liên kết trong Tiếng Anh (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.533

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên tổng hợp những kiến thức liên quan đến Các liên kết nội bộ mệnh đề 

Chưa có thông báo nào