Học Tiếng Anh từ con số 0 - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Góc nhìn với 1 từ Ttiếng Anh
  • Góc nhìn với 1 câu Tiếng Anh
Nhấn để bật tiếng

Học Tiếng Anh từ con số 0

Bài 31. Tổng hợp kiến thức

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 670

Tóm tắt nội dung:  Giáo viên giúp học sinh tổng hợp các kiến thức đã học trong khóa học.

Chưa có thông báo nào