Hóa học 10 - Thầy Phạm Ngọc Sơn

Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6

Chuyên đề 05. Nhóm Halogen

Bài 4. Luyện tập nhóm halogen

Độ dài: 45 phút

  • Ôn tập lại kiến thức liên quan đến halogen.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập liên quan đến halogen.

Thảo luận (3)