Hóa học 10 - Thầy Phạm Ngọc Sơn

Chuyên đề 05. Nhóm Halogen

Bài 4. Luyện tập nhóm halogen

Độ dài: 45 phút

  • Ôn tập lại kiến thức liên quan đến halogen.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập liên quan đến halogen.

Trao đổi bài (24)

X