Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
    • Ý a,b
    • Ý c, d
    • Ý e
Nhấn để bật tiếng
X

3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Bài 2: Bài tập cường độ điện trường

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.770

Chú ý: Trong ví dụ 3, ý c) phút 00:50 các em sửa lại nội dung như sau: tam giác NAB vuông.

Trong ví dụ 3, ý e) các em sửa lại nội dung như sau: Q nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách AB một đoạn 15cm

Chưa có thông báo nào