Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Toàn mạch - Định luật Ôm cho toàn mạch
  • Đoản mạch - Hiệu điện thế giữa 2 cực nguồn - Hiệu suất nguồn
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

3. Định luật Ôm

Bài 1: Định luật ôm đối với toàn mạch

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.362

Chưa có thông báo nào