Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Công của lực điện
    • Mục 1, 2
    • Mục 3
    • Mục 4
  • Thế năng của một điện tích trong điện trường
  • Ví dụ 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

4. Công của lực điện - Hiệu điện thế

Bài 1. Công của lực điện

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 2.985

Chú ý: Clip 1, phút thứ 7:56 các em sửa lại như sau: A > 0 (Sinh công) → cos α > 0 → α < 90°

Chưa có thông báo nào