Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

2. Phản xạ toàn phần

Bài 2: Bài tập phản xạ toàn phần

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 718


Lưu ý: Trong ví dụ 1 phần b thầy đính chính là i >= igh (igh =35,260 )
Trong ví dụ 2 phần a thầy đính chính lại là \[\frac{\frac{1}{2}}{\operatorname{s}\text{inr}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow \operatorname{s}\text{inr}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow \text{r}=45{}^\circ .\]

Chưa có thông báo nào