Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

5. Tụ điện

Bài 2: Bài tập tụ điện

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.174

Chú ý: Trong ví dụ 3, phút thứ 6:50 các em sửa lại như sau: QAB = Q1 = Q23

Chưa có thông báo nào