Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện
  • Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi
  • Nguồn điện
  • Suất điện động của nguồn điện
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.875

Trong bài giảng này thầy sẽ cùng các em nghiên cứu về dòng điện không đổi và Nguồn điện

Chưa có thông báo nào