Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Khoảng cách từ vật đến ảnh
  • Ví dụ 1, 2
  • Dạng 2: Cho khoảng cách ảnh vật xác định vị trí đặt TKHT cho ảnh rõ nét + Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 3: Bài toán khoảng cách giữa vật và ảnh tạo bởi thấu kính mỏng

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 557

Chú ý: Trong ví dụ 1, các em bổ sung thêm trường hợp d = 15

Chưa có thông báo nào