Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 2: Bài tập dòng điện trong kim loại

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 648

Lưu ý: Trong ví dụ 4, các em sửa lại kết quả là 49,37 kg.

Chưa có thông báo nào