Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Chất bán dẫn và tính chất
  • Hạt tải điện trong chất bán dẫn
  • Lớp chuyển tiếp [NỘI DUNG THAM KHẢO]
Nhấn để bật tiếng
X

3. Dòng điện trong chất khí - Chất bán dẫn

Bài 2: Dòng điện trong chất bán dẫn

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 464

Chưa có thông báo nào