Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Vật dịch chuyển theo phương thẳng đứng + Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 4: Bài toán dịch chuyển thấu kính

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 364

Chưa có thông báo nào