Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

3. Định luật Ôm

Bài 2: Định luật Ôm với đoạn mạch thuần R và đèn

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 1.273

Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút thứ 2:26 các em sửa lại trong hình vẽ như sau R0

Chưa có thông báo nào