Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Điện thế
  • Hiệu điện thế
  • Vận dụng
    • Ví dụ 1, 2
    • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

4. Công của lực điện - Hiệu điện thế

Bài 2. Điện thế - Hiệu điện thế

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.328

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về điện thế và hiệu điện thế
- Các dạng bài tập trọng tâm

Chưa có thông báo nào