Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

3. Lực Lo-ren-xơ

Bài 2: Bài tập lực Lo-ren-xơ

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 853

Ví dụ 3, phút thứ 1:20, các em sửa lại như sau: $$ v=\frac{\left| q \right|BR}{m} $$

Chưa có thông báo nào