Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính

Bài 2: Bài tập cơ bản về thấu kính mỏng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 819

Chưa có thông báo nào