Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

1. Khúc xạ ánh sáng

Bài 2: Bài tập khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 727


Lưu ý: Trong ví dụ 3 thầy lấy chiết suất của nước n =4/3 và sửa lại $$tan60{}^\circ =\frac{I{I}'}{0,5}\Rightarrow I{I}'=\frac{\sqrt{3}}{2}$$, suy ra KK' = 1,72 m
$$ \operatorname{t}\text{anr}=\frac{KR}{IK}=\frac{KR}{1,5} $$

Chưa có thông báo nào