Học tốt Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

1. Khúc xạ ánh sáng

Bài 2: Bài tập khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.174


Lưu ý: Trong ví dụ 3 thầy lấy chiết suất của nước n =4/3 và sửa lại $$tan60{}^\circ =\frac{I{I}'}{0,5}\Rightarrow I{I}'=\frac{\sqrt{3}}{2}$$, suy ra KK' = 1,72 m
$$ \operatorname{t}\text{anr}=\frac{KR}{IK}=\frac{KR}{1,5} $$

Chưa có thông báo nào