Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 6: Bài toán xét dấu

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (8)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
  • Ứng dụng
    • Giải bpt bậc 2
    • Bpt phức tạp hơn
X