Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Các góc đặc biệt
  • Định lý Talet Thuận - Đảo
  • Các pp chứng minh 2 đường thẳng //
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Bài 1: Đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 1.278

Chưa có thông báo nào