Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 7: Dấu hoặc, dấu và, hợp nghiệm

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (17)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dấu hoặc - Dấu và
  • Tập con của R , hợp nghiệm
X