Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 12: Đạo hàm

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (8)

X