Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • lý thuyết ,vd 1
  • VD2
  • VD 3
Nhấn để bật tiếng

ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH

Bài 12: Đạo hàm

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 453

Chưa có thông báo nào