Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 9: Nhập môn hình học không gian

Độ dài: 64 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đối tượng - Cách xác định mặt phẳng
  • Quy tắc vẽ hình - Hình chóp
  • Đường cao gián tiếp
  • Chóp đều
X