Học Toán từ con số 0

  Mục lục bài giảng
 • Hình thang
  • Lí thuyết
  • VD
  • Diện tích hình thang
  • Hình thang vuông
  • VD
 • Hình bình hành
  • Lý thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC

Bài 4: Hình thang, hình bình hành

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 347

Chưa có thông báo nào