Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 4: Hình thang, hình bình hành

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Hình thang
  • Lí thuyết
  • VD
  • Diện tích hình thang
  • Hình thang vuông
  • VD
 • Hình bình hành
  • Lý thuyết
  • VD
X