Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 11: Khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, một số cách kẻ vuông góc
  • VD
  • Quy đổi khoang cách
X