Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, một số cách kẻ vuông góc
  • VD
  • Quy đổi khoang cách
Nhấn để bật tiếng

HÌNH HỌC

Bài 11: Khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 137

Chưa có thông báo nào