Học toán từ con số 0 - Thầy Lưu Huy Thưởng

HÌNH HỌC

Bài 5: Hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Hình chữ nhật
  • 2. Hình thoi
  • 3. Hình vuông
X